It's time to Planit

תכנון ותזמון מדויק  = יעול והקטנת הוצאות

planit – תוכנת שיבוץ שמסייעת בתכנון העבודה בצורה ידנית/חצי אוטומטית/אוטומטית, לצד מערכת המידע.
planit   ידידותית למשתמש, מאפשרת תצוגות מידע מגוונות ומותאמת לכל מפעל ולצרכיו.
planit  מיושמת בהצלחה בעשרות מפעלים יצרניים בארץ משנת 2002 וגם בחו"ל.
planit – תוכנה "כחול לבן" מקורית פרי פיתוחינו.
planit –  מתממשקת לכל מערכת מידע/ ERP או בסיס נתונים הקיים במפעלך.
planit – היא "מערכת מומחה" עם יכולות רבות וגמישות ומותאמת באופן אישי עבורך.

זה הזמן ל – planit – שמספקת לך:

  • דיוק בתזמון האספקה – OTD.
  • תמונת תכנון ברורה לטווח קרוב או רחוק – במידה של אילוץ או שינוי שיבוץ.
  • התראה על כל איחור או סטייה.
  • מיסוד ויישום הידע של המתכנן ושילובו עם מערכת המידע/בסיס הנתונים.
  • כלי תקשורת פנים ארגוני לשיפור השיח בין התכנון למחלקות השונות.
  • שיפור נראות הנתונים.
  • שולחן עבודה מסודר למתכנן.

גרסת הדגמה

הרחב התיקייה על שולחן העבודה, פתח את התיקייה planit_demo והפעל את הקובץ  planit.exe.
במידה וכל המשימות בצבע אדום, גש לתפריט "הפעלות" -> "איפוס תאריכים".

אם חסר קישור לaccess ניתן להתקין רכיב מכאן

 

הורדה
שינוי גודל גופנים